www.menorcaplus.com

E-mail: info@menorcaplus.com - Telephone and Fax (34) 971 36 72 62

Termes i Condicions Generals de la Reserva

La tramitació d'una reserva directament o a través de la pàgina Web www.menorcaplus.com, implica l'expressa acceptació per part del client de totes y cadascuna de les condicions generals que es consideren part integrant de la reserva i es completen amb la legislació específica aplicable.

RESERVES I DEVOLUCIONS

En el moment de fer-se la reserva, s'efectuarà un dipòsit del 30% del total del lloguer, no considerant-se en ferma la reserva mentre no es porti a terme aquest dipòsit i el client hagi rebut el detall de la seva reserva por e-mail, juntament amb la factura corresponent al import del dipòsit abonat.
Al rebre la factura, el client haurà de revisar totes les dades de la reserva i si observa qualsevol incorrecció, ho comunicarà immediatament, ja que no es possible realitzar canvis a darrera hora.
La resta del pagament haurà de fer-se abans de 2 setmanes de la prestació del servei, considerant-se en cas contrari la reserva com anul·lada i s'aplicaran les condicions detallades en l'apartat d'anul·lacions.
La transacció s'efectuarà en
EUROS.

AMB LA RESERVA S'INCLOU

Solament allotjament amb els serveis detallats en el formulari de preus.

DISPONIBILITAT DE LA VIVENDA

L'ocupació de la vivenda es considera que es a partir de les 14 h. del dia de la seva arribada. El dia de la sortida, el client haurà de deixar el seu allotjament a les 10 h. del matí, per tal de permetre la preparació de la vivenda per als propers clients.

ANULACIONS

El client pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de la quantitat que hagués abonat anteriorment, però haurà d'indemnitzar a l'establiment turístic segons les següents condicions:

  • El 25% de la quantia del dipòsit quan l'anul·lació es faci amb més de 6 setmanes d'antelació a la data fixada per ocupar l'allotjament.
  • El 50% del total abonat quan es faci amb menys de 6 setmanes però mes de una setmana abans de l'arribada.
  • El 100% del total abonat quan es faci amb set o menys dies.